Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2564

07 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการป้องกันไข้เลือกออก

07 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ป้องกันไข้เลือดออก ปี 2564

06 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

06 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

06 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง

01 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ศูนย์พักค่อยโควิด-19 ชุมชน ตำบลหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

11 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถารศึกษา เขตตำบลหนองเหล่า ก่อนเปิดภารเรียนที่ 1 /2564

07 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการฝีกอบรมป้อ

07 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจ่มน้ำ ประจำปี 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th