Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.หนองเหล่า
09 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า รายงานข้อมูลการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
01 ต.ค. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.
15 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายฯของพนักงานครู
11 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.หนองเหล่า ประกาศ อบต.หนองเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายฯ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th