Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายณรงค์ เชื้อสิงห์
ประธานสภา(เบอร์โทรศัพท์ 085 419 6244)
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายจันทร์ สารบูรณ์
รองประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นางสมพร ภารการ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
Responsive image
นางลำไพ บุญประภาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายธงชัย บุญประภาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายสมจิตร สารบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายกอง ทองไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
Responsive image
นางจันทา แก้วโท
สมชิกสภา อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายเส็ง คำทอง
สมาขิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายวิวัฒ บริสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายประวี ชินทวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายหาญ มุคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
Responsive image
นางสาวอ่อน ชินทวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายบุญใจ บุญเสริม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายบดินทร์ภัทร ชูบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายกิตติพงษ์ พันลำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายคำตา ชินทวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายเขียน ชินทวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
Responsive image
นางอนุลักษณ์ ชินทวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์ : 0-4542-9331 , 0-4542-9332 โทรสาร 045-231012  อีเมล์ : admin@tambonnonglao.go.th

Powered By tambonnonglao.go.th