Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตราสัญลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
แผนดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
รับเรื่องร้องทุกข์
กล่องถาม-ตอบ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆที่ต้องรายงาน
สัญญาอื่นๆ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ประชาสัมพันธ์การให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 07.30 น.-17.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ และบริการวันหยุดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

 
สำรวจข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง บ้านคำหมี หมู่ที่ 8 ตลอดจนปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
               เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า จึงขอออกประชาสัมพันธ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านคำหมี หมู่ 11 และจะออกสำรวจพื้นที่ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
สำรวจข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564